Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Treenarix Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Nimi: Treenarix Oy / Treenarisi Y-tunnus: 3103557-2
Osoite: Niinistönkatu 8, 05800 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@treenarisi.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Joakim Tarkiainen
Sähköpostiosoite: joakim@treenarisi.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään: Asiakkaan tunnistamiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, tilausten ja palveluiden toteuttamiseen ja toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon, asiakassuhteen kehittämiseen, yhteydenpitoon, tilastointiin, tutkimuksiin, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot voivat vaihdella tilattujen tuotteiden, tilattujen palveluiden tai täytettyjen lomakkeiden ja tehtyjen suostumusten perusteella.
Rekisteriin voidaan tallentaa
Perustietoja, kuten yrityksen nimi, etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Ikä, sukupuoli
Asiakkaan antamat taustatiedot, kuten työtausta, kuntoilutausta, kiinnostustiedot, osaaminen
Mahdolliset luvat, suostumukset tai tarjonnanestotiedot
Kirjautumistiedot kuten käyttäjätunnus, salasana
Tuotetiedot, tilausajankohta, sopimuksen voimassaoloaika
Muut mahdollisesti asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä, yhteydenottolomakkeella, esitietolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai tehdystä sopimuksesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain Treenarix Oy:n työntekijöillä on pääsy tietoihin.
Treenarix Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palveluiden hankkimiseksi. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi.

Käyttämällä palveluita asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Treenarix Oy:n palveluiden toteuttamiseksi käytetyt palvelimet voivat sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella ja tietoja voidaan tämän vuoksi siirtää kyseisten alueiden ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa Treenarix Oy noudatettaa henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastietoja sisältävää järjestelmää voivat käyttää vain ne työntekijät, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja.
Järjestelmiin pääsee vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

9. Automaattinen päätöksenteko

Käyttäjiä koskevia automaattisia päätöksiä ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen kuten esimerkiksi markkinoinnin kieltämiseen, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan että sinulla on oikeus ”tulla unohdetuksi” vain, mikäli tietojen käsittelyn jatkamiselle ei ole lakisääteisiä velvoitteita.

11. Muutokset rekisteriselosteeseen

Treenarix Oy voi yksipuolisesti muuttaa tätä rekisteriselostetta. Kaikki muutokset julkaistaan yrityksen verkkosivuilla.